Terms of Service

ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ("TERMENI") REPREZINTĂ ÎNȘTIINȚAREA TERMENILOR PRIN CARE COCOSIGNS - DIGITAL SIGNAGE APS ("COCOSIGNS - DIGITAL SIGNAGE") VĂ OFERĂ DVS ("DVS.", "CLIENT") ACCES LA SERVICIUL DE "COCOSIGNS - DIGITAL SIGNAGE" ("SERVICIU") PE WWW.COCOSIGNS.COM ("WEBSITE"). VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI VĂ ASIGURAȚI CĂ I-AȚI ÎNȚELES. PRIN UTILIZAREA SERVICIULUI, DUMNEAVOASTRĂ GARANTAȚI CĂ ÎNȚELEGIȚI ȘI ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI. DACĂ ACCEPTAȚI ACESTI TERMENI ÎN CONFORMITATE CU ANGAJATORUL DVS. SAU FIIND ANGAJATOR, GARANTAȚI CĂ SUNTEȚI ÎMPUTERNICIT ȘĂ ÎNCHEIEȚI CONTRACTE CU FORȚĂ JURIDICĂ ÎN NUMELE ANGAJATORULUI. ACELEAȘI DREPTURI, LIMITĂRI ȘI RESTRICȚII SE APLICĂ ANGAJATORULUI DVS. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ACEȘTI TERMENI SUNT APLICABILI LA FEL CUM AR FI FOST SCRIȘI, NEGOCIAȚI ȘI SEMNAȚI DE ANGAJATORUL DVS. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI, VĂ RUGĂM ÎNCETAREA IMEDIATĂ A UTILIZĂRII SERVICIULUI. Vă sfătuim să imprimați și să păstrați o copie a acestor termeni pentru referințele viitoare.

1. DEFINIȚII

"Ajustări" înseamnă o majorare sau o scădere a taxelor plătite de dvs. pe parcursul unei perioade de facturare, calculată în conformitate cu clauza 7.
"Perioada de facturare" înseamnă perioada pentru care primiți facturi, de obicei o lună.
"Contract" înseamnă contractul dintre ”SPACECORE” SRL și client.
"Conținut" înseamnă oricare și toate datele, fișierele, documentele, fișierele multimedia, legăturile părților terțe, imaginile, videoclipurile și orice alte informații sau materiale (în orice format) trimise de client.
"Taxă" înseamnă comisionul pe lună/per ecran conectat plătit de către client pentru utilizarea serviciilor noastre, așa cum este specificat pe www.cocosigns.com sau convenit altfel între ”SPACECORE” SRL și client.
"Contul gratuit" - consultați clauza 9.1.
"Hardware" înseamnă computerul, laptopul sau alt dispozitiv folosit pentru a accesa și a utiliza Serviciul.
"Drepturi de proprietate intelectuală" înseamnă toate drepturile de proprietate intelectuală, incluzând, fără limitare, drepturile de reproducere ale artistului, drepturile de distribuire ale artistului, drepturile de închiriere ale artistului și drepturile de împrumut ale artiștilor interpreți sau executanți (denumite în mod colectiv "drepturile de proprietate ale executantului"), brevete, modele de utilitate, mărci comerciale, nume de domeniu, drepturi de autor, drepturi de autor, drepturi morale, drepturi de topografie, drepturi în baze de date, secrete comerciale și know-how și, în toate cazurile, înregistrate sau înregistrate sau nu, inclusiv înregistrările și cererile de înregistrare a oricărei dintre acestea și drepturile de a aplica aceleași drepturi, precum și toate drepturile și formele de protecție de natură similară sau care au efect echivalent sau similar cu oricare dintre acestea oriunde în lume.
"Detalii de conectare" înseamnă un nume de utilizator unic și o parolă necesare pentru ca un client să poată accesa COCOSIGNS - Digital Signage la www.cocosigns.com.
"Cerințe minime" înseamnă orice specificație minimă necesară pentru hardware-ul clientului, pentru ca clientul să poată beneficia de caracteristicile și funcționalitatea COCOSIGNS - Digital Signage, așa cum se poate specifica pe www.cocosigns.com.
"Rețea" înseamnă rețeaua de comunicații electronice utilizată de noi pentru a furniza un serviciu clientului.
"Revendicare sau legătură" înseamnă un ecran pe care clientul l-a conectat la mediabox player pentru a vizualiza conținutul pe ecran.
"Scop" înseamnă utilizarea, copierea, comprimarea, modificarea și transmiterea către client a serviciului și pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din acești termeni.
"Ecran" înseamnă orice televizor, monitor sau alt dispozitiv susținut de serviciul nostru, pe care clientul la revendicat.
"Serviciu" înseamnă COCOSIGNS - Digital Signage (SAAS) pus la dispoziție de noi prin www.cocosigns.com.
"Utilizare" înseamnă accesul la serviciul nostru numai pentru scopurile interne proprii ale organizației clienților.
"Utilizator" înseamnă un angajat individual al clientului căruia i sa permis să utilizeze serviciul și care a primit datele de conectare.

2. DESPRE COCOSIGNS ȘI SERVICIUL NOSTRU

2.1 Serviciul și www.cocosigns.com sunt în proprietatea și gestiunea de ”SPACECORE” SRL o companie înregistrată în Republica Moldov, cu codul de înregistrare fiscală 1017600023112 și având adresa sa înregistrată la str. Melestiu 16/2, în mun. Chișinău, cod poștal MD2001.
2.2 Serviciul este destinat utilizării în scopuri comerciale. Dacă doriți să utilizați serviciul nostru în scopuri private, necomerciale, vă rugăm să ne contactați la [email protected]

3. ÎNREGISTRARE

3.1 Pentru a accesa și a utiliza serviciile noastre, vi se va solicita să vă înregistrați folosind formularul de înregistrare online pus la dispoziție pe site-ul Web. Completând formularul de înregistrare online, sunteți de acord să efectuăm verificări și proceduri de securitate cu privire la informațiile furnizate în formularul de înregistrare online.
3.2 După finalizarea și trimiterea formularului de înregistrare online de către dvs. pe www.cocosigns.com, vi se va trimite un e-mail care vă confirmă înregistrarea.
3.3 Prin acest fapt garantați că informațiile furnizate de dvs. sunt adevărate, exacte și corecte. Mai mult, garantați că ne veți notifica cu promptitudine în eventualitatea unor modificări ale acestor informații furnizate.
3.4 Trebuie să păstrați și să vă asigurați că toți utilizatorii păstrează toate datele de conectare confidențiale și sigure. Fără a aduce prejudiciu altor drepturi și recursiuni, ne asumăm dreptul de a dezactiva imediat datele de conectare și de a suspenda accesul la serviciul nostru, în cazul în care avem motive să credem că orice utilizator a încălcat oricare dintre prevederile din prezentul document.
Vă rugăm să nu vă înscrieți cu informații false și dacă careva dintre detaliile dvs. de contact se modifică, păstrați-vă informațiile actualizate.
Dacă bănuiți că cineva a intrat în contul dvs., am putea să îl suspendăm și să luăm legătura cu dvs.

4. FORMAREA ȘI ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

4.1 Contractul dvs. cu noi va începe la data la care trimitem e-mailul dvs. de confirmare. Contractul dvs. va continua pentru perioada gratuită și, dacă nu este reziliat în conformitate cu clauza 8 de mai jos, la expirarea procesului gratuit, contractul va fi reînnoit automat pentru alte perioade recurente de una (1) lună sau un (1) an, în funcție de perioada dvs. de facturare selectată, cu excepția cazului în care ați terminat de dvs. sau de noi în conformitate cu acești Termeni.
4.2 Puteți să reziliați Contractul în orice moment prin notificarea în scris sau prin e-mail trimis la adresa poștală sau de e-mail prevăzută la clauza 17.
4.3 Vă putem da notificări pentru a vă întrerupe contractul și folosirea serviciului nostru în orice moment.
4.4 Este posibil să suspendăm sau să închidem accesul și utilizarea serviciului nostru imediat după notificarea dvs. în cazul în care:
4.4.1 Serviciile terților și furnizorii de rețele încetează să mai pună la dispoziția noastră serviciul sau rețeaua părților terțe.
4.4.2 nu respectați unul sau mai mulți din acești Termeni.
4.4.3 considerăm că a existat utilizarea frauduloasă, abuzul sau abuzul de caracteristici și funcționalități ale Serviciului (integral sau parțial) sau
4.4.4 considerăm că ne-ați furnizat informații false, inexacte sau înșelătoare.
4.5 La rezilierea contractului cu noi în conformitate cu această clauză 4, accesul dvs. și a oricărui utilizator la www.cocosigns.com și serviciul nostru vor înceta și orice conținut nu va mai fi accesibil prin intermediul serviciului nostru. Putem păstra copii ale conținutului dvs. și/sau ale altor date (inclusiv datele utilizatorului) puse la dispoziție prin intermediul serviciului nostru în scopuri de audit și/sau fiscale sau după cum poate fi solicitat conform legii aplicabile.

5. ACCESUL LA SERVICIU ȘI SUPORT

5.1 În ceea ce privește plata taxelor de servicii, vă acordăm prin prezență o licență neexclusivă, netransferabilă (fără dreptul la sublicență) de a accesa, de a utiliza și de a permite utilizatorilor să acceseze și să utilizeze serviciul pentru durata contractului. Recunoașteți că sunteți răspunzător de utilizarea serviciului nostru de către utilizatori și vă asigurați că acești termeni și condiții sunt aduse la cunoștința tuturor utilizatorilor. Veți fi răspunzător pentru încălcarea acestor termeni și condiții de către un utilizator ca și cum ar fi o încălcare de către dvs.
5.2 Serviciul nostru vă permite Dvs. și utilizatorilor voșri să solicitați vizualizarea conținutulului pe ecran. Deși numărul de ecrane care pot fi revendicate este nelimitat, ne rezervăm dreptul de a impune restricții asupra numărului de ecrane pe care le-ați revendicat în orice moment, în urma unei notificări. Aveți dreptul să revendicați sau să nu revendicați ecranele în orice moment.
5.3 Vom depune eforturi rezonabile pentru a vă pune la dispoziție serviciul în orice moment, dar nu putem garanta un serviciu neîntrerupt sau fără vicii.
5.4 Capacitatea noastră de a furniza serviciile noastre poate fi afectată de condiții sau împrejurări care nu se află sub controlul nostru, inclusiv, fără limitare, furnizorii de servicii terțe, condițiile geografice sau atmosferice, obstacole fizice locale, caracteristici software și hardware sau funcționalitatea computerului personal, sistemul și numărul de alți utilizatori care se conectează la serviciu, serverul și/sau Rețeaua, în același timp. Vom lua măsuri rezonabile pentru a minimiza perturbările cauzate de astfel de circumstanțe, dar recunoașteți că sunteți de acord și acceptați că unele dintre astfel de întreruperi nu pot fi evitate.
5.5 Rețeaua nu este controlată de noi și poate fi din când în când actualizată, modificată, supusă lucrărilor de întreținere sau modificată în alt mod de către proprietarul rețelei. Astfel de circumstanțe pot duce la disponibilitatea temporară a serviciului. Vom lua măsuri rezonabile pentru a reduce la minimum perturbările cauzate de astfel de circumstanțe, dar unele întreruperi nu pot fi evitate.
5.6 Utilizăm măsuri de securitate standard din industrie pentru a proteja împotriva pierderii, utilizării incorecte și modificării informațiilor, datelor și/sau conținutului prelucrat de serviciul nostru. Cu toate acestea, recunoașteți și sunteți de acord că nu putem garanta securitatea completă a acestor informații, date și/sau conținut sau că măsurile noastre de securitate vor împiedica hack-urile, virușii, bug-urile, troieni sau alte dispozitive similare care pot permite accesul sau vizualizarea neautorizată a astfel de informații, date și/sau conținut.
5.7 Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale serviciului sau unor părți din acesta, din când în când, la discreția noastră, și putem actualiza, adăuga, elimina, modifica și/sau modifica oricare dintre funcțiile și funcționalitățile serviciului nostru.
5.8 Oferim asistență în toate zilele de lucru între orele 8:00 - 16:00, ora daneză pe durata contractului dvs. în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a serviciului nostru, care cuprinde:
5.8.1 sfaturi privind accesul și utilizarea serviciilor noastre;
5.8.2 diagnosticarea întreruperilor la serviciul nostru, în fiecare caz prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected].
5.9 Diagnosticarea defecțiunilor este în răspunderea dvs. sau oricărui utilizator care furnizează o descriere clară și precisă a oricărei erori care necesită suport, inclusiv a circumstanțelor în care a apărut, a zonei serviciului nostru la care se referă vina și a oricăror alte informații solicitate în mod rezonabil de către noi pentru remedierea greșelei.
5.10 Sub rezerva primirii unei descrieri în conformitate cu clauza 5.9, vom depune eforturi rezonabile pentru rezolvarea defectelor într-un interval rezonabil de timp după primirea solicitării dvs. sau a unui utilizator în conformitate cu clauza 5.8.
5.11 Sprijinul detaliat în această clauză 5 nu include diagnosticarea și rectificarea oricărui viciu care rezultă din:
5.11.1 utilizarea serviciului nostru altfel decât în ​​conformitate cu acești termeni și condiții sau utilizarea serviciului nostru pentru un scop pentru care nu a fost proiectat.
5.11.2 o defecțiune în software-ul, hardware-ul, conexiunile sau aplicațiile dvs. sau ale unei părți terțe sau orice upgrade la acestea sau
5.11.3 o defecțiune a echipamentului sau a altui software care operează sau care se integrează cu serviciul nostru.
Din momentul în care ne veți plăti taxa de serviciu, vă vom permite să utilizați serviciile noastre.
Puteți solicita câte ecrane doriți, dar dacă credem că se întâmplă ceva ciudat, putem limita numărul de ecrane pe care le puteți revoca imediat, până când vom rezolva lucrurile.

6. OBLIGAȚIILE DVS.

6.1 Sunteți de acord că sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru toate activitățile dvs. pe www.cocosigns.com și utilizarea serviciului nostru, inclusiv a utilizatorilor dvs. Veți fi răspunzător pentru orice încălcare a acestor termeni și condiții de către un utilizator ca și cum dvs. ați fi încălcat termenii și condițiile.
6.2 Veți fi notificat cu promptitudine în cazul unei încălcări a securității sau a utilizării neautorizate a datelor dvs. de conectare.
6.3 Sunteți responsabil pentru a vă asigura că oricare din conținutul dvs. nu este ofensator, ilegal, inadecvat sau în vreun fel:
6.3.1 promovează rasismul, bigotria, ura sau orice fel de rău fizic împotriva oricărui grup sau individ
6.3.2 hărțuiește sau susține hărțuirea unei alte persoane
6.3.3 afișează materiale pornografice sau cu explicit sexual
6.3.4 promovează orice comportament care este abuziv, amenințător, obscen, defăimător sau calomnios
6.3.5 promovează orice activități ilegale
6.3.6 furnizează informații instructive despre activități ilegale, incluzând încălcarea confidențialității altcuiva sau furnizarea sau crearea virușilor de calculator
6.3.7 promovează sau conține informații pe care știți sau le considerați inexacte, false sau înșelătoare
6.3.8 se angajează în promovarea concursurilor, a tombolelor și a schemelor de piramide, fără consimțământul nostru prealabil scris
6.3.9 conține orice virus sau alt obiect sau dispozitiv care poate împiedica sau afecta într-un fel funcționarea www.cocosigns.com sau
6.3.10 încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi de proprietate ale unei părți terțe.
6.4 Prin prezenta, aprobați și asigurați că oricare dintre utilizatori vă acordă o licență neexclusivă, valabilă în întreaga lume, pentru a utiliza conținutul și toate celelalte materiale trimise de dvs. sau de orice utilizator în acest scop.
6.5 Recunoașteți faptul că serviciul nostru nu verifică drepturile și restricțiile aplicabile oricărui conținut. În cazul în care nu dețineți conținutul, sunteți singurul responsabil pentru verificarea drepturilor de licență și a restricțiilor aplicabile pentru orice conținut. Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru niciun fel de pierderi, daune, costuri sau cheltuieli suportate de dvs., generate de sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a oricărui conținut prin intermediul serviciului nostru.
6.6 Garantați și reprezentați că dețineți, sunteți licențiat sau aveți în alt mod dreptul de a utiliza orice și toate drepturile de proprietate intelectuală în orice conținut pe care îl trimiteți serviciului nostru. Prin prezenta, ne despăgubiți și ne asigurați că nu vom suporta daunele, pierderile, costurile și cheltuielile (inclusiv cheltuielile juridice rezonabile) întâmpinate și suportate de noi ca urmare sau în legătură cu orice reclamație făcută împotriva noastră de către o parte terță care rezultă sau în legătură cu utilizarea sau posesia oricarui continut in conformitate cu acesti termeni si conditii.
6.7 De asemenea, sunteți de acord că, în orice moment, trebuie să vă asigurați că:
6.7.1 nu folosiți detaliile de conectare sub numele altui individ
6.7.2 nu permiteți altor persoane decât utilizatorului să vă utilizeze datele de conectare
6.7.3 nu faceți nimic care ar afecta, deteriora sau provoca vătămări sau suferințe persoanelor care folosesc serviciul nostru și www.cocosigns.com sau legat de rețea
6.7.4 nu utilizati www.cocosigns.com si/sau serviciul nostru, continutul acestuia sau alt lucru care va incalca orice drept de proprietate intelectuala sau alte drepturi ale tertilor
6.7.5 nu folosiți nicio informație obținută prin utilizarea serviciului nostru și / sau www.cocosigns.com altfel decât în ​​conformitate cu acești termeni și condiții.
6.7.6 respectați toate instrucțiunile și politicile noastre cu privire la www.cocosigns.com și utilizarea de către dvs. a serviciului nostru
6.7.7 cooperați cu orice fel de securitate rezonabilă sau cu alte verificări sau cereri de informații făcute periodic de noi și
6.7.8 utilizați informațiile pe care vi le punem la dispoziție folosind serviciul nostru și pe www.cocosigns.com pe propriul risc.
6.8 În cazul în care dvs. sau un utilizator încalcă oricare dintre termenii din această clauză 6 sau, noi, la discreția noastră, suspectăm în mod rezonabil că dvs. sau un utilizator a încălcat oricare dintre termenii stabiliți în această clauză 6, ne rezervăm dreptul de a lua orice acțiune pe care o considerăm necesară, inclusiv, fără limitare, rezilierea contractului dvs. fără întârziere.

7. TAXE ȘI PLĂȚI

7.1 Toate taxele sunt facturate lunar înapoi în timp și se bazează pe numărul de ecrane pe care le-ați revendicat într-o perioadă de facturare. Ecranele vor fi taxate, indiferent dacă au fost offline (dezactivate) sau online, atâta timp cât sunt conectate la un cont.
7.2 Toate taxele sunt facturate în ultima zi a lunii.
7.3 Taxele lunare, plătibile de dvs. pentru perioada de facturare, sunt ajustate în cazul în care ați revendicat ecran (e) suplimentar (e).
7.4 Comisioanele lunare, plătibile de dvs. pentru perioada de facturare, sunt ajustate, de asemenea, atunci când ecranul (ele) sunt revendicate.
7.5 Ajustările vor fi calculate la sfârșitul fiecărei perioade de facturare, deoarece numărul total efectiv de zile pe care un ecran a fost revendicat este împărțit la numărul total posibil în perioada de facturare. Pentru a evita orice îndoială, "totalul de zile efective" reprezintă numărul de zile în care a fost revendicat un ecran în timpul perioadei de facturare. (De exemplu, dacă un ecran a fost revendicat pentru întreaga lună ianuarie, care este de 31 de zile, dacă un ecran a fost legat între 1 ianuarie și 7 ianuarie, împărțim prețul lunar cu 31 de zile și îl înmulțim cu 7 zile).
7.6 Toate taxele nu sunt rambursabile, cu excepția cazului în care am convenit în scris.
7.7 Facturile sunt trimise numai prin e-mail. Vă trimitem factura la adresa de e-mail înregistrată la www.cocosigns.com, dar aveți întotdeauna opțiunea de a schimba acest e-mail în setările contului dvs. sau prin trimiterea prin e-mail la adresa [email protected].
7.8 www.cocosigns.com oferă o soluție de plată numită "Plata prin card de credit". Este un serviciu care vă asigură că facturile dvs. sunt plătite automat din cardul dvs. de credit la data termenului de plată. Vă puteți înscrie pentru "plata prin card de credit" atunci când faceți cumpărături pe www.cocosigns.com. Puteți să vă revocați în orice moment consimțământul dvs. de a face "Plata prin card de credit". Faceți acest lucru pe www.cocosigns.com sau contactând [email protected]. De asemenea, puteți schimba informațiile de pe cardul dvs. de credit la un moment dat. Atunci când adăugați cardul dvs. de credit, autorizați ca informațiile cardului dvs. de credit să fie înregistrate cu QuickPay, aprobate de standardele internaționale de siguranță. La înregistrare, sunteți de acord, de asemenea, să scădem o sumă din cardul dvs. de credit în fiecare lună. Este responsabilitatea dvs. să vă actualizați adresa de e-mail, adresa, telefonul etc. Puteți găsi o copie a facturilor la www.cocosigns.com. Soluția de plată este gratuită dacă plătiți cu Dankort sau Visa / Dankort. Când folosiți alte carduri de plată, este posibil să vi se ia o taxă. Dacă trebuie să respingeți o singură plată, puteți face acest lucru pe www.cocosigns.com. Este important ca acest lucru să se facă înainte de data scadentă a facturii. Dacă nu putem debita suma facturată din cardul de credit înregistrat, avem dreptul să vă trimitem un memento cu taxe de reamintire și interes.
7.9 Toate taxele plătite în continuare nu includ TVA sau alte impozite pe vânzări, care vor fi adăugate la rata aplicabilă.

8. ACHIZIȚIONARE ONLINE PE WWW.COCOSIGNS.COM

8.1 Următorii termeni se aplică în special pentru achiziționarea de produse fizice la www.cocosigns.com. Acești termeni înlocuiesc alți termeni, dacă există neconcordanțe.
8.2 Dacă achiziționați produse pe www.cocosigns.com, trimitem produse la adresa înregistrată în baza acordului dumneavoastră. Când produsele sunt expediate din depozitul nostru, veți primi un e-mail cu informații despre numărul de urmărire al pachetului. Timpul așteptat de livrare este de 1-3 zile lucrătoare. Dacă aveți modificări la comanda dvs., vă rugăm să ne contactați la numărul +37368283300 sau [email protected] în timpul programului normal de lucru.
8.3 Aveți garanție de doi ani pentru toate produsele pe care le-ați cumpărat de la www.cocosigns.com. Aceasta înseamnă că fie produsul va fi reparat, înlocuit, rambursat, fie veți primi o reducere din preț, în funcție de situația specifică. Dacă produsele sunt deteriorate din cauza vandalismului, a abuzurilor sau a condițiilor similare pentru care sunteți responsabil, nu vor fi acoperite de garanție. Garanția se aplică de la data primirii produselor. Trebuie să depuneți o plângere într-un termen rezonabil după ce ați descoperit un defect al bunurilor și maxim 2 săptămâni după ce ați primit produsele. La returnarea produselor, anexați o copie a facturii. Țineți minte că produsele trebuie întotdeauna să fie returnate în ambalajul de protecție și să primiți întotdeauna o chitanță pentru expedierea dvs.
8.4 www.cocosigns.com oferă o soluție de plată numită "Plata prin card de credit" unde puteți plăti cu următoarele carduri de credit: Visa, Mastercard, Visa Electron, American Express. Soluția de plată este gratuită dacă plătiți cu Dankort sau Visa / Dankort. Când utilizați alte carduri de plată, vi se poate percepe o taxă. Este responsabilitatea dvs. să actualizați datele cardului de plată și să vă asigurați că datele sunt actualizate atunci când primiți un nou card de plată.

9. CONT GRATUIT

9.1 Vă oferim un cont gratuit în permanență cu ecranele revendicate limitate la un (1) și unde puteți încerca gratuit serviciul nostru. Acceptați că, printr-un cont gratuit, serviciul nostru poate avea anumite restricții și funcționalitate limitată (de exemplu, o limită a numărului de ecrane care pot fi revendicate).
9.2 Contul nostru gratuit nu este limitat de timp, doar ecranele revendicate și funcționalitatea.
9.3 Cu un cont gratuit, sunteți de acord că vom avea dreptul să vă trimitem mesaje, notificări și știri despre serviciul nostru pe adresa dvs. de e-mail și să folosiți o adresă de e-mail alternativă pe care ați furnizat-o.
9.4 Ne rezervăm dreptul de a modifica, anula și / sau limita contul dvs. gratuit în orice moment.
9.5 O persoană sau o organizație este limitată la un singur ecran gratuit, crearea de conturi duplicate este interzisă și, odată descoperită, va duce la închiderea conturilor.

10. EXCLUDEREA GARANȚIILOR ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Prin prezenta, garantați că (a) toți utilizatorii au cel puțin 18 ani; (b) aveți dreptul și capacitatea de face cunoștință și respecta acești termeni și condiții; și (c) respectați toate legile aplicabile cu privire la utilizarea serviciului nostru.
10.2 Serviciul nostru este oferit pentru a ajuta la vizualizarea conținutului pe ecrane și nu ar trebui să fie folosit ca o facilitate de back-up. Trebuie să vă asigurați că dvs. și utilizatorii aveți facilități de rezervă adecvate pentru orice conținut și nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de pierderi sau daune suferite de dvs. sau de alți utilizatori care decurg din sau în legătură cu nereușita dvs. de a pune în aplicare facilități adecvate de back-up cu privire la orice conținut.
10.3 Recunoașteți faptul că este posibil să folosim tehnici de compresie pentru transmiterea conținutului pe ecrane, ceea ce poate duce la o reducere a calității imaginii atunci când este vizualizată pe un ecran. Nu putem garanta că orice încercare de revendicare a unui ecran va avea succes și poate fi supusă ecranului dvs. selectat care îndeplinește anumite condiții specificate de noi din când în când.
10.4 Link-uri către site-uri terțe pot apărea din timp în timp pe www.cocosigns.com. Astfel de site-uri web ale terților nu sunt responsabilitatea noastră și nu acceptăm nicio răspundere pentru disponibilitatea, adecvarea, fiabilitatea sau conținutul site-urilor web ale unor astfel de terțe părți și ale software-ului terților.
10.5 Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de întârziere sau nerealizare a serviciului nostru și / sau pentru indisponibilitatea platformei www.cocosigns.com din motive care se datorează unor părți terțe, incluzând furnizorii de servicii de internet, centrele de date, companiile de găzduire a serverului și furnizorii de telecomunicații.
10.6 Alte garantii, reprezentari, conditii si termeni, decat cele mentionate aici, fie expres, fie implicit prin lege, drept comun, uz comercial sau altele, fie scrise sau orale sunt excluse in mod expres in cea mai mare masura permisa de lege. În consecință, toate informațiile, sfaturile, sugestiile și recomandările puse la dispoziție vă sunt furnizate în mod real și adecvat.
10.7 Nimic din ceea ce exprimă acești termeni și condiții nu va fi considerat pentru a fi exclus, restrâns sau limitat de răspundere pentru următoarele categorii:
10.7.1 deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență
10.7.2 orice răspundere pentru denaturarea frauduloasă
10.7.3 orice act de răspundere cauzat prin neîndeplinirea obligatorie sau
10.7.4 orice indemnizație prevăzută în prezentul document.
10.8 Sub rezerva clauzei 10.7, nici dvs, nici noi nu vom fi responsabili pentru:
10.8.1 pierderi de profit, vânzări, afaceri sau venituri
10.8.2 pierderea sau corupția datelor, informațiilor sau software-ului
10.8.3 pierderea oportunității de afaceri
10.8.4 pierderea economiilor anticipate
10.8.5 pierderea fondului comercial sau
10.8.6 pierderi speciale, indirecte sau consecutive
10.9 Sub rezerva clauzei 10.7, datoria noastră maximă totală față de dvs., care rezultă din sau în legătură cu contractul dvs., indiferent dacă apare în contract, delictuală (inclusiv neglijență) sau în alt mod, nu va depăși taxele plătite de dvs. cele douăsprezece (12) luni anterioare lunii în care a apărut evenimentul sau seria de evenimente (și în cazul în care au trecut mai puțin de 12 luni, răspunderea noastră totală este limitată la taxele plătibile de dvs. în primele 12 luni ale contract, calculat prin medierea taxelor plătite (sau plătibile în cazul taxelor facturate, dar care nu au fost plătite încă) de dvs. în cursul lunilor precedente.

11. DREPTURI PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ

11.1 Noi și / sau licențiatorii noștri dețin toate drepturile asupra proprietatii intelectuale aferente serviciului nostru și www.cocosigns.com. Bineînțeles, titlul și interesul pentru serviciul nostru și www.cocosigns.com vor rămâne exclusiv la noi și / sau la licențiați.
11.2 Vi se interzice în mod expres să:
11.2.1 reproduceți, copiați, editați, transmiteți, încărcați sau să încorporați în orice alte materiale, unul dintre serviciile noastre sau www.cocosigns.com și
11.2.2 să îndepărtați, modificați, sau utilizați mărcile / logo-urile / desenele înregistrate sau neînregistrate deținute de noi și / sau de licențiatorii nostri și să efectuați orice acțiuni care ar putea fi considerate a fi profitul necuvenit din reputația și bunăvoința noastră sau ar putea fi considerate o încălcare a oricăror drepturi de proprietate intelectuală deținute și / sau licențiate de noi.

12. PROTEJAREA DATELOR

12.1 Trebuie să vă asigurați că utilizarea de către dvs. și orice utilizator a serviciului nostru este în conformitate cu toate legile, reglementările și politicile relevante aplicabile referitoare la protecția datelor.
12.2 În măsura în care orice informație conține date cu caracter personal, astfel cum sunt definite în Legea privind protecția datelor din 1998, vă asigurați că aveți dreptul să ne transferați astfel de date personale astfel încât să putem procesa în mod legal datele personale în scopul îndeplinirii obligațiilor noastre în conformitate cu acești termeni și condiții și că părțile terțe relevante și-au dat acordul pentru prelucrarea datelor noastre personale în conformitate cu acești termeni și condiții.
12.3 Este posibil să colectăm și să procesăm următoarele informații:
12.3.1 informațiile pe care ni le furnizați din când în când, inclusiv informațiile furnizate în momentul înregistrării pentru a utiliza www.cocosigns.com, conținutul sau orice solicitare de informații sau servicii suplimentare. De asemenea, vă putem cere informații atunci când raportați o problemă pe www.cocosigns.com
12.3.2 Dacă dvs. sau orice utilizator ne contactează, putem păstra o evidență a acelei corespondențe
12.3.3 detalii privind vizita utilizatorilor la www.cocosigns.com și utilizarea serviciului nostru, inclusiv căutările solicitate, timpul de răspuns al paginii, durata vizitei.
12.3.4 detalii despre utilizarea de către utilizatori a serviciului nostru, incluzând (dar fără a se limita la) informațiile de conectare, tipul și versiunea browserului, datele de trafic și alte date de comunicare și resursele pe care le accesează utilizatorii, astfel încât să putem compila statistici referitoare la utilizarea serviciu.
12.4 Luăm măsurile adecvate pentru a ne asigura că toate datele personale sunt păstrate în siguranță pe durata utilizării serviciului nostru. Din păcate, transmiterea de informații prin intermediul internetului nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a proteja datele personale, nu putem garanta securitatea datelor utilizatorilor atunci când sunt transmise la www.cocosigns.com, orice transmisie este pe propriul dvs. risc. Odată ce primim informațiile dvs., vom folosi proceduri rezonabile și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.
12.5 Folosim informațiile deținute despre utilizatori în următoarele moduri:
12.5.1 să ne asiguram că serviciul nostru este prezentat în modul cel mai eficient pentru dvs. și utilizatorii dvs.
12.5.2 să ne îndeplinim obligațiile care decurg din contractele încheiate între dvs. și noi
12.5.3 să vă informam despre modificările aduse serviciului nostru
12.5.4 ca parte a eforturilor noastre de a păstra serviciul nostru în siguranță și securitate
12.5.5 să facem sugestii și recomandări pentru dvs. și utilizatorii cu privire la serviciile care ar putea fi de interes pentru dvs. sau ei și
12.5.6 să îmbunătățim serviciile noastre.
12.6 Putem divulga datele cu caracter personal la:
12.6.1 parteneri de afaceri, furnizori și subcontractanți pentru îndeplinirea oricărui contract pe care îl încheiem cu ei sau dumneavoastră
12.6.2 furnizori care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea serviciilor noastre
12.6.3 în cazul în care vindem sau cumpărăm orice afacere sau bunuri, caz în care putem dezvălui datele personale ale utilizatorilor potențialului vânzător sau cumpărător al unei astfel de afaceri sau bunuri
12.6.4 dacă noi sau substanțial toate activele noastre sunt achiziționate de o terță parte, caz în care datele cu caracter personal deținute de noi vor fi una dintre activele transferate
12.6.5 dacă suntem obligați să dezvăluim sau să împărtășim datele personale ale utilizatorilor pentru a respecta orice obligație legală sau pentru a impune sau a aplica termenii și condițiile noastre și alte acorduri sau
12.6.6 protejarea drepturilor, proprietății sau siguranței serviciului COCOSIGNS - Digital Signage APS, a serviciului nostru și a oricărei terțe părți cu care interacționăm pentru a furniza www.cocosigns.com.

13. VIRUSI, HACKING ȘI ALTE INFRACȚIUNI

13.1 Garantați că atât dvs, cât și utilizatorul nu veți abuza de serviciile noastre introducand cu consimtamânt virusi, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care sunt dăunătoare tehnologiei. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la serviciul nostru, la serverul pe care este stocat serviciul nostru sau la orice server, computer sau bază de date conectate la serviciul nostru și / sau www.cocosigns.com. Nu trebuie să atacați serviciul nostru printr-un atac de refuz al unui serviciu sau printr-un atac de serviciu distribuit.
13.2 Prin încălcarea acestei prevederi, ați comite o infracțiune în conformitate cu Legea privind abuzul de computer din 1990. Vom raporta o astfel de încălcare autorităților competente în materie de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dvs. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs., împreună cu dreptul utilizatorului, de a utiliza serviciul nostru, va înceta imediat.
13.3 Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună cauzată de un atac de serviciu distribuit, de viruși sau de alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care pot infecta echipamentul calculatorului, programele de calculator, datele sau alte materiale de proprietate datorate utilizării dvs. , utilizarea serviciului nostru și www.cocosigns.com sau descărcarea dvs. de către orice utilizator sau orice descărcare de către utilizatori a oricărui material publicat pe acesta sau pe orice site web legat de acesta.

14. PUBLICITATE ȘI MARKETING

14.1 Sub rezerva aprobării prealabile, în oricare dintre materialele noastre de marketing putem să facem referire la dvs. ca la clientul nostru și să ne referim la tipul de servicii pe care vi le-am furnizat. Aceasta include și utilizarea logo-ului dvs. pe www.cocosigns.com și în alte materiale de marketing publicate de noi.
14.2 Sub rezerva aprobării prealabile a dvs., putem publica și transmite un studiu de caz care descrie serviciul furnizat către dvs., inclusiv cifrele agregate referitoare la utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre și beneficiile pe care le-a adus afacerii dvs. (pentru a fi utilizate de noi ca unealtă de marketing).
14.3 În cazul în care, în calitate de client, nu doriți ca noi să vă folosim numele și / sau sigla în materialele noastre de marketing, trebuie să ne înștiințați prin e-mail [email protected]

15. CONFIDENȚIALITATE

15.1. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în acești termeni și condiții, fiecare parte ("partea care primește") păstrează confidențialitatea tuturor informațiilor și documentelor dezvăluite de cealaltă parte ("Partea care dezvăluie") părții receptoare sau cu care Partea primitoare ia cunoștință despre fiecare operațiune, produse, procese, tranzacții, secrete comerciale sau activitatea părții dezvăluitoare sau care este identificată de partea dezvăluitoare ca fiind confidențială ("informații confidențiale") și nu va utiliza nici un serviciu confidențial sau informații pentru orice alt scop decât îndeplinirea obligațiilor sale în conformitate cu acești termeni și condiții și / sau îmbunătățirea performanței serviciului nostru. În afară de angajații și subcontractanții săi, în măsura în care este în mod rezonabil necesar în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în conformitate cu acești termeni și condiții, partea care primește nu va divulga informații confidențiale unei terțe părți fără consimțământul scris prealabil de Partea care dezvăluie.
15.2 Obligațiile cuprinse în clauzele 15.1 nu se aplică niciunei informații confidențiale care este:
15.2.1 la data intrării în vigoare a contractului dvs. sau în orice moment după această dată, în domeniul public, altfel decât prin încălcarea acestor termeni și condiții de către partea care primește,
15.2.2 Furnizată părții primitoare fără restricții de către o terță parte care are dreptul de bună credință să facă acest lucru sau
15.2.3 obligația de a fi dezvăluită de către partea care primește prin lege sau cerințele de reglementare ale oricărei burse de valori, cu condiția ca partea primitoare să dea părții dezvăluitoare cât mai multă informație posibilă pentru această dezvăluire.

16. GENERAL

16.1 Dacă în orice moment nu reușim asupra îndeplinirii stricte a obligațiilor noastre în conformitate cu acești termeni și condiții sau dacă nu exercităm vreunul dintre drepturile sau căile de atac în legătură cu aceste condiții și termeni, aceasta nu va constitui o renunțare la astfel de drepturi sau căi de atac și nu vă va scuti de respectarea acestor obligații.
16.2 Trebuie să respectați toate legile și reglementările străine și locale care se aplică utilizării de către dvs. a serviciului nostru, indiferent de țara în care vă aflați fizic, inclusiv, fără limitare, legile și reglementările privind controlul exporturilor.
16.3 Nici una dintre părți nu va fi responsabilă pentru întârzierile care rezultă din împrejurări care depășesc controlul rezonabil al unei astfel de părți, cu condiția ca partea care nu este performantă să depună eforturi rezonabile pentru a evita sau elimina astfel de cauze ale neîndeplinirii și continuă să obțină performanțe în continuare,
16.4 Renunțarea noastră la orice neîndeplinirea obligațiilor nu va constitui o renunțare la orice neîndeplinire ulterioară.
16.5 Nici o renunțare de către noi a vreunuia dintre termeni și condiții nu va fi eficientă decât dacă se precizează în mod expres că este o renunțare și vă este comunicată în scris.
16.6 Toate notificările și comunicările trebuie transmise la detaliile de contact stabilite în clauza 17 de mai jos (în cazul COCOSIGNS - Digital Signage) sau la datele de contact oferite de dvs. în formularul de înregistrare online la www.cocosigns.com. Se consideră că o notificare sau o comunicare este dată: (i) dacă este trimisă personal, atunci când este lăsată la adresa părții interesate; (ii) dacă este trimisă prin poștă, două zile lucrătoare după înregistrare; (iii) dacă este trimisă prin e-mail la încheierea transmiterii sale.
16.7 Dacă vreunul dintre acești termeni și condiții este determinat de orice autoritate competentă ca fiind nevalid, ilicit sau inaplicabil în orice măsură, acest termen, condiție sau dispoziție va fi, în această privință, separat de termenii, condițiile și dispozițiile rămase, să fie valabile în cea mai mare măsură permisă de lege.
16.8 Contractul dvs. reprezintă întregul acord între dvs. și noi în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a serviciului nostru și www.cocosigns.com și înlocuiește orice înțelegere sau aranjament prealabil între noi, oral sau în scris.
16.9 Recunoașteți că, în momentul în care ați făcut cunoștință cu acești termeni și condiții, nu v-ați bazat pe niciun fel de declarații, angajamente sau promisiuni oferite sau implicite din orice text scris pe www.cocosigns.com, pe internet sau în negociere între noi (făcut inocent sau din neglijență), cu excepția celor expuse în mod expres în acești termeni și condiții.
16.10 Acești termeni și condiții sunt guvernați și interpretați în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Instanțele din mun. Chișinău din Republica Moldova vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărui litigiu care decurge din acești Termeni.
16.11 Este posibil să modificăm sau să schimbăm acești termeni și condiții prin notificarea în mod rezonabil pe www.cocosigns.com și prin e-mail către abonații la newsletter-urile noastre. Prin continuarea (sau continuarea utilizării de către utilizatori) a serviciului nostru după expirarea termenului de notificare, se va considera că ați acceptat orice modificare a acestor termeni și condiții.

17. DETALII DE CONTACT

17.1 Vă rugăm să adresați orice întrebări despre termenii și condițiile noastre la [email protected]